Beveiliging

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkt continu aan de beveiliging van zijn ICT-systemen. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen of websites voorkomt. Constateert u zo’n zwakke plek, dan stellen we het zeer op prijs als u hier melding van maakt via een e-mail aan informatiebeveiliging@iknl.nl. Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u IKNL in staat om maatregelen treffen.

Beveiligingskwetsbaarheid melden