Expertisecentrum Oncologie

Expertisecentrum Oncologie is een centrum waarin verschillende zorgverleners, gespecialiseerd in kanker, samenwerken. Bijvoorbeeld oncologie fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en bekkenbodem fysiotherapeuten. De zorgverleners hebben ervaring in het begeleiden van mensen met kanker en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze.

Expertisecentrum Oncologie is er voor mensen die kanker hebben (gehad) in alle fasen van een ziekteproces: voor, tijdens en na afloop van de behandeling. De zorgverleners helpen als genezing mogelijk is, maar ook als dit niet meer het geval is of de tijdens de stervensfase. Expertisecentrum Oncologie helpt bij het behouden en/of verbeteren van de kwaliteit van leven. 

De getoonde zorgverleners van Expertisecentrum Oncologie op deze pagina voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Verwijsgids Kanker. Op de website van Expertisecentrum Oncologie vindt u alle zorgverleners die bij Expertisecentrum Oncologie zijn aangesloten.