Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland

Oncologie Netwerk Zuid Gelderland (ONZG) biedt wijkgerichte zorg en ondersteuning aan voor mensen die kanker hebben (gehad). Dit doet zij op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en psychisch welbevinden.

Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt, verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. ONZG is een multidisciplinair oncologienetwerk in de regio Zuid-Gelderland, land van Cuijk tot de kop van Noord-Limburg. Het netwerk bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met en na kanker. ONZG brengt de kennis en ervaring bij elkaar en stemt de zorg af tussen de gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis en de zorg bij u in de buurt.

De gestelde kwaliteitseisen aan de zorgverlener waarborgen de kwaliteit van de zorg. Op website van ONZG kunt u zien welke zorg bij u in de regio wordt geboden. In de Verwijsgids Kanker zijn de zorgverleners opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscriteria voor opname in de Verwijsgids Kanker.