Oncologie Netwerk Zutphen

Oncologie Netwerk Zutphen bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van kanker: fysiotherapeut, gespecialiseerd verpleegkundige, psychosociaal therapeut, diëtist, ergotherapeut en huidtherapeut. Ook werkt het netwerk samen met een logopedist, bedrijfsarts oncologie, wijkverpleegkundigen, psycholoog, massage bij kanker en anderen die een expertise hebben op het gebied van kanker.

De kracht van het netwerk is de korte lijnen. Om op de hoogte te zijn van elkaars expertise werken de zorgverleners veel samen. Dit alles om de kwaliteit van zorg rondom de mensen die te maken krijgen met kanker buiten het ziekenhuis te verhogen. Er zijn goede contacten met het Gelre ziekenhuis Zutphen. Het netwerk organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten zijn voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

De getoonde zorgverleners van Oncologie Netwerk Zutphen op deze pagina voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Verwijsgids Kanker. Op de website van Oncologie Netwerk Zutphen vindt u alle zorgverleners die bij Oncologie Netwerk Zutphen zijn aangesloten.