Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht

Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht heeft als ambitie de best passende paramedische en ondersteunende zorg te bieden voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Zij doet dit, dichtbij huis, door een optimale samenwerking, via korte lijnen en kennisuitwisseling tussen (gespecialiseerde) professionals in de regio Zuidoost Utrecht. In dit netwerk zijn professionals op het gebied van beweging, voeding, hulpmiddelen, oedeemtherapie, begeleiding thuis en psychisch en sociaal welbevinden met elkaar verbonden.

Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt, verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners van Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht hebben ervaring in het begeleiden van mensen die kanker hebben (gehad) en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen zij samen met u en uw naaste de voor u passende zorg en ondersteuning goed op elkaar afstemmen.

De getoonde zorgverleners van Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht op deze pagina voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Verwijsgids Kanker. Op de website van Oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht (in ontwikkeling) vindt u alle zorgverleners die bij dit netwerk zijn aangesloten.