OncoZo

OncoZO (Oncologie Zorg Oosterhout) is een multidisciplinair vangnet voor mensen met kanker en hun naasten. OncoZO biedt hen de juiste zorg op de juiste plaats zodat zij een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven bereiken. De zorg rondom de mensen met kanker is redelijk versnipperd en dat wil OncoZO verbeteren. Door het bundelen van krachten kan OncoZO u kwalitatief goede zorg bieden voor, tijdens en na het behandeltraject in het ziekenhuis.

Alle zorgverleners die van belang kunnen zijn voor mensen met kanker en hun naasten, zijn aanwezig binnen OncoZO. Iedere zorgverlener heeft een specialisatie binnen de oncologie afgerond op zijn of haar vakgebied. Door de korte lijnen kunnen zij zo efficiënt mogelijk werken om u de beste zorg te bieden. Ook kunnen ze mogelijke problemen eerder signaleren en op tijd aan de bel trekken of een collega inschakelen.

De getoonde zorgverleners van OncoZO op deze pagina voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Verwijsgids Kanker. Op de website van OncoZO vindt u alle zorgverleners die bij OncoZO zijn aangesloten.