Kwaliteitscriteria en toetsing

Om de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken te verbeteren en te borgen, kunnen oncologiezorgnetwerken hun kwaliteit laten toetsen. De toetsing vindt plaats aan de hand van de kwaliteitscriteria die door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) zijn opgesteld. De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) voert de toetsing uit namens LOPPSOZ. Aan de kwaliteitstoetsing zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden voor kwaliteitstoetsing

Kwaliteitscriteria

 1. Het netwerk is multidisciplinair:
  • Minimaal 5 verschillende disciplines/beroepsgroepen.
  • Minimaal aanwezigheid van volgende disciplines: fysiotherapeut, psychosociale zorgverlener (psycholoog, maatschappelijk werker, psychosociaal therapeut of POH-GGZ) en diëtist. 
 2. Kwaliteitscriteria individuele leden netwerk:
  • Het oncologiezorgnetwerk streeft er naar dat minimaal 60% of meer van haar leden (van beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de Verwijsgids Kanker) opgenomen is in de Verwijsgids Kanker. 
  • Op de webpagina van het netwerk wordt zichtbaar gemaakt welke leden staan ingeschreven in de Verwijsgids Kanker. 
 3. Het netwerk heeft afspraken over de minimale deelname van een lid aan het netwerk. 
 4. Het netwerk heeft een visie/doelstelling op papier.  
 5. Het netwerk heeft geen winstoogmerk.   
 6. Het netwerken is lokaal/wijkgericht (niet provinciaal of landelijk).   
 7. Het netwerken heeft een (geactualiseerde) website. 
 8. Het netwerk heeft structurele contacten met het één of meerdere ziekenhuizen.
 9. Het netwerk heeft structurele contacten met huisarts(en).  
 10. Het netwerk heeft een aanspreekpunt voor patiënten en zorgverleners.