Vruchtbaarheid

Sommige behandelingen van kanker hebben invloed op de vruchtbaarheid. Je kunt minder vruchtbaar of zelfs onvruchtbaar worden. Verwacht de arts dat de behandeling invloed heeft op je vruchtbaarheid? Dan bespreekt die dat vóór de behandeling met je. Heb je een kinderwens, dan verwijst de arts je door naar een deskundige op het gebied van voortplanting en vruchtbaarheid. Vraag als het nodig is zelf om een verwijzing.

Zorgverleners die kunnen helpen