Centrum voor Levensvragen Midden-Limburg

Het Centrum voor Levensvragen Midden-Limburg geeft begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Het centrum brengt u in contact met een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers helpen u bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst. Alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn. Geestelijk verzorgers helpen u bij uw vragen en hoe u daarin uw weg in kunt vinden.