Ik ben zorgverlener

Verwijzen naar en aansluiten bij OncoNetEcht

Ben je huisarts, oncologieverpleegkundige of medisch specialist en zoek je zorgverleners in de eerste lijn om je patiënten met een gerust hart naar door te verwijzen? Deze website geeft een overzicht van de zorgverleners die zijn aangesloten bij OncoNetEcht.

Ook kun je je als zorgverlener aansluiten bij OncoNetEcht. Op die manier kun je onder meer je samenwerking met verschillende zorgverleners verstevigen. Wil je meer informatie over deelname aan ons netwerk, neem dan contact met ons op.

Wil je ook opgenomen worden in de verwijsgids kanker?

Als zorgverlener kun je opgenomen worden in de Verwijsgids Kanker. De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met andere partners. De gids is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen bij het vinden van aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken, werkt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met beroeps- en koepelorganisaties. Deze organisaties bepalen de kwaliteitscriteria waaraan zorgverleners moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Zij zorgen ook voor het aanleveren en actualiseren van de gegevens.

meer weten

Interesse deelname netwerk

Heb je interesse in deelname aan het netwerken en wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Persoonlijke gegevens

Organisatie