Over ons

OncoNetEcht

OncoNetEcht is een eerstelijns multidisciplinair oncologie centrum. Wij zijn zorg- en hulpverleners met grote passie voor ons vak. Een groot aantal zorgverleners werkt op de locatie Doktersweg 18 te Echt.

Na de diagnose, tijdens de medische behandeling en/of in de tijd erna komt veel op je en jouw naasten af. Wij erkennen allen de noodzaak van goede onderlinge samenwerking en hebben verstand van jouw aandoening en mogelijke problemen waar je tegenaan kunt lopen. Ons hart ligt bij het behandelen van patiënten die getroffen zijn door de ziekte kanker en streven naar positieve gezondheid in al zijn facetten.

Verwijzing en vergoeding

Mogelijk is er een verwijzing van je huisarts of specialist nodig bij een aantal zorgverleners. Jouw zorgverlener zal je hierover informeren. Afhankelijk van je zorgverzekering en jouw zorgverleners worden de kosten vergoed. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar om te vragen of je de kosten vergoed krijgt.

Missie, visie en kwaliteit

Missie

De missie van OncoNetEcht is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten door kwalitatief goede zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving. Deze zorg is laagdrempelig, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften en goed vindbaar. De zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk kennen en versterken elkaar, zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt tijdens alle fasen van ziekte en genezing.

Visie

OncoNetEcht bestaat uit zorgverleners welke werkzaam zijn in Echt of directe omgeving, heeft als doel elkaar optimaal te ondersteunen en te faciliteren in het uitvoeren van de missie

Waarom

Per jaar krijgen ongeveer 120.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Momenteel leven ruim 600.000 mensen met en na de diagnose kanker.

Er worden voortdurend nieuwe en doeltreffendere behandelmogelijkheden ontwikkeld, waardoor de kans op langdurige overleving toeneemt. Veel mensen zullen tegenwoordig door behandeling van kanker genezen. Anderen zullen moeten leren leven met (de gevolgen van) kanker. Er blijft echter ook een groep, voor wie er (nog) weinig behandelopties zijn en voor wie palliatieve zorg nodig is.
Buiten het ziekenhuis ontwikkelt de zorg en ondersteuning zich in een hoog tempo. Het aanbod van zorg- en dienstverleners is groot en divers. Om van het bestaan hiervan af te weten en de juiste zorg te vinden, is niet vanzelfsprekend.

Deze veranderingen in de populatie, het ziekteverloop en behandelmogelijkheden vragen om een verandering in de zorg. Met de komst van dit lokaal oncologiezorgnetwerk sluiten we hierop aan.
Inhoudelijk doordat onze zorg en ondersteuning vooral gericht is op dat de mensen die leven met en na kanker grip krijgen en houden op hun dagelijks leven in brede zin. De gevolgen op lichamelijk en psychisch welbevinden in de thuissituatie, op het werk en in relatie met anderen.

Door ons te verenigen in OncoNetEcht kunnen we de lokaal aanwezige expertise zichtbaar en vindbaar maken voor verwijzers en voor mensen die te maken hebben met kanker.

Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip. Voor ons gaat het om patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, doelmatigheid, innovatie en transparantie. Dit doen we onder andere als volgt:

  • We verantwoorden de kwaliteit van onze geleverde zorg aan onze patiënten, verzekeraars en beroepsverenigingen.
  • We werken effectief samen om onze zorg patiëntgericht te organiseren. Door multidisciplinair te werken leveren we steeds betere kwaliteit.
  • We betrekken patiënten om onze zorg te monitoren en te sturen op verbeteringen door middel van enquêtes uitgevoerd door de organisatie Qualiview.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan OncoNetEcht? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier