Verwijzing

Om gebruik te kunnen maken van de zorgverleners in een oncologiezorgnetwerk, kan een verwijzing van de huisarts of specialist nodig zijn. Dit is verschillend per zorgverlener.