Privacy

Oncologiezorgnetwerken.nl is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De privacyverklaring van IKNL is van toepassing op alle persoonsgegevens die Integraal Kankercentrum Nederland, Rijnkade 5, 3511 LC Utrecht, verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor www.oncologiezorgnetwerken.nl

De functionaris gegevensbescherming (fg) houdt toezicht op de verwerking van die gegevens en is te bereiken via fg@iknl.nl.

IKNL verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is. De privacyverklaring van KNL geeft inzicht in de wijze waarop wij (medische) gegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. IKNL kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring staat altijd op onze website www.iknl.nl.

> Privacyverklaring IKNL