Oncologisch Expertise Centrum Weert

Oncologische Expertise Centrum Weert (OECW) is er voor mensen die kanker hebben (gehad) in alle fasen van een ziekteproces: vóór, tijdens en na afloop van de behandeling. De zorgverleners helpen als genezing mogelijk is, maar ook als dit niet meer het geval is of de tijdens de stervensfase. Oncologische Expertise Centrum Weert helpt u bij het behouden en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.

OECW is door een oncologisch fysiotherapeut in oktober 2021 opgericht. Het centrum is inmiddels uitgebreid met verschillende zorgverleners waarvan de meeste onder één dak samen werken. De zorgverleners zijn bekend met elkaars werkwijze en zij stemmen samen met u  behandeling af op uw wensen en behoeften. Ze werken  nauw met elkaar samen waardoor de lijnen tussen de zorgverleners kort zijn.

De getoonde zorgverleners van op deze pagina voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Verwijsgids Kanker. Op de website van OECW vindt u alle zorgverleners die bij OECW zijn aangesloten.